Råd i god skogsvård

Skogsvårdsrekommendationerna ger dig råd om skogsvård och skogsvårdsmetoder. De bygger på frivillighet och är de medverkande organisationernas gemensamma syn på god skogsvård.

Rekommendationerna ger dig olika alternativ för hur du kan behandla dina skogar. Du väljer det alternativ som passar dig bäst utgående från dina mål för skogsbruket. De alternativ som vi presenterar i boken är ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbara.

Dina beslut i fråga om behandlingen av skogarna beror av hur stor vikt du lägger vid de olika hållbarhetsaspekterna. När vi hänvisar till olika lagar i texten, framkommer det tydligt. På det sättet finns det ingen risk för att du förväxlar lagstadgade och frivilliga åtgärder.

Tapio har grundligt både med stöd av forskningsrön och erfarenheter från praktiskt skogsbruk försäkrat sig om att de uppgifter som finns i skogsvårdsrekommendationerna är tillförlitliga. De är sammanställda inom ramen för ett projekt som Tapio har ansvarat för. Aktörer och experter från en vid krets inom skogsnäringen har medverkat i projektet.

Publikationer


Rad_i_god_skogsvard

Ladda ner: Råd i god skogsvård, pdf (2019)

Ledningsgruppen för skogsvårdsrekommendationerna har godkänt manuskriptet på sitt möte 11.12.2013. Uppdateringen om kontinuerlig beståndsvård har godkänts 11.3.2019.


Ladda ner: Råd i god skogsvård, Naturvård i ekonomiskogar, arbetsmanual, pdf (2019)


Presentation

Ladda ner presentation som pdf

Mer information

Fråga mer: Henry Schneider, Tapio Oy

henry.schneider(at)tapio.fi

+358 40 160 8564