Metsänhoidon suositukset

Metsäteiden kunnossapito

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset metsäteiden kunnossapitoon

Tämä työopas tarjoaa metsäomistajille, tiekunnille ja alan toimijoille tietoa metsätien kunnossapitoon. Oppaassa esitellään kunnossapitotöiden suunnittelua, organisointia ja kilpailuttamista sekä kunnossapidossa käytettäviä työmenetelmiä, koneita ja materiaaleja. Työoppaalla haluamme kannustaa metsänomistajia, tiekuntia ja alan toimijoita hyvään ja tuottavaan tienpitoon.

Greis, I., Perälä, M., Perälä, T. & Teppo, M. (toim.) 2019. Metsänhoidon suositukset metsäteiden kunnossapitoon, työopas. Tapion julkaisuja.

Katso myös: Työkaluja metsätien kunnossapitoon

Liity Tapion ylläpitämään Metsätiemestarit Facebook-ryhmään, missä jaetaan porukalla uusimat neuvot ja kokemukset metsäteistä ja niiden kunnossapidosta.

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Metsään sujuvasti ja turvallisesti."

- Ville Manner, Koneyrittäjien liitto

"Hyvin pidetty metsätie kannattaa."

- Ilppo Greis, Tapio

Julkaisun sisällysluettelo

Lukijalle  7

1 Johdanto, s. 8

1.1 Käsitteitä ja määritelmiä 10

2 Metsäteiden käyttö, s. 12

2.1 Metsätalous tien käyttäjänä 12
2.2 Muut elinkeinot metsäteiden hyödyntäjinä 14
2.3 Metsätien käyttöoikeus 15

3 Metsätien kunnossapito, s. 16

3.1 Kunnossapito edellyttää investointeja 17
3.2 Kunnossapidon laatutason määrittely 18
3.3 Metsätien kunnon osatekijät 19
3.4 Sääolosuhteiden vaikutus tien kuntoon 20
3.5 Tievaurioiden ehkäiseminen 22

4 Kunnossapidon suunnittelu, s. 26

4.1 Tiekunnan toimielimien rooli kunnossapidon toteutuksessa 26
4.2 Kunnossapidon talousarvion laatiminen 27
4.3 Kuntotarkastukset 28
4.4 Kunnossapidon erilaiset toteutustavat ja urakointimuodot 29
4.5 Urakoiden kilpailuttaminen ja urakoista sopiminen 31

5 Kunnossapidossa käytettävät materiaalit, s. 32

5.1 Tien kulutuskerros 32
5.2 Tien runkokorjaukset 35
5.3 Pölynsidonta 35

6 Kunnossapidon toimenpiteet ja käytettävä kalusto 36

6.1 Kesäkunnossapito ulottuu keväästä syksyyn 36
6.2 Talvikunnossapidolla tie pidetään tarvittaessa auki 48
6.3 Siltojen kunnossapito 50

7 Metsätien perusparantaminen, s. 51

8 Työ- ja liikenneturvallisuus kunnossapidossa, s. 54

9 Ympäristövaatimukset kunnossapidossa, s. 56

Kirjallisuutta 57