Metsänhoidon suositukset

Puukauppakohteen laadinta

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset puukauppakohteen laadintaan

Hyvin suunniteltu puukauppakohde sujuvoittaa puunmyynnin ja -korjuun toteutusta. ”Tiedä mitä myyt, tunne mitä ostat” on hyvä lähtökohta puukaupalle.

Tämä työopas tarjoaa neuvoja puukauppakohteen laadintaan. Opas on tarkoitettu apuvälineeksi puunmyyntiä ja metsien hakkuita suunnitteleville metsänomistajille ja metsäammattilaisille sekä metsäalan opetuskäyttöön.

Oppaassa on kuvattu puukauppakohteen laadinnassa kerättäviä tunnuksia ja annettuja suosituksia tietojen kokoamiseen. Opas käsittelee myös puukauppakohteen laadintaan liittyviä vastuukysymyksiä. Puukaupan kilpailutus ja puukaupasta sopiminen eivät sisälly oppaaseen.

Kontinen, K., Kotiharju A. & Vanhatalo, K. (toim.) 2019. Metsänhoidon suositukset puukauppakohteen laadintaan, työopas. Tapion julkaisuja.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

16.1.2019 Tapion tiedote: Uusi työopas puukauppakohteen laadintaan

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Oppaassa on hyviä muistilistoja, jotka auttavat laadukkaaseen puukaupan tekoon. "

- Kati Kontinen, Tapio Oy

Julkaisun sisällysluettelo

LUKIJALLE 3

1. Johdanto puukauppakohteen laadintaan, s. 4

2. Puukauppakohteen perustiedot, s. 7

2.1 Myyjän ja puukauppakohteen suunnittelijan tiedot 7
2.2 Kiinteistötiedot 7
2.3 Kauppatapa ja ilmoitukset 8
2.4 Hakkuussa käsiteltävät alueet 10
2.5 Hakkuumenetelmät ja hakkuun kertymäarviot 10
2.6 Tarkentavat lisätiedot 11

3. Puukauppakohdetta tarkentavat tiedot, s. 13

3.1 Korjuuseen vaikuttavia yleistekijöitä 13
3.2 Tieoikeudet ja varastopaikat 17
3.3 Kaava-alueet ja -määräykset 20
3.4 Suojelu-, virkistys- ja kulttuuriperintökohteet 21
3.5 Muita huomioitavia kohteita 22
3.6.1 Sähkö- ja puhelinlinjat 22
3.6.2 Vesijohdo ja pumppaamot, maakaapelilinjat sekä maakaasuputket 22
3.6 Puukauppakohteen merkinnät ja rajaaminen 22

4. Digitaaliset työkalut ja avoin metsätieto, s. 24

5. Vastuukysymykset, s. 26

5.1 Myyjän vastuu 26
5.2 Metsän hakkaajan ja suunnittelijan vastuu 26
5.3 Korjuun suunnittelijan vastuu 27

LIITTEET

Liite 1. Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista

Liite 2. Puukauppakohteen laadinnan tarkistuslista