Tausta ja tekijät

Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon suositukset on työväline sinulle, joka haluat määritellä omat tavoitteesi metsiesi hoidolle ja käytölle.

Metsänhoidon suositukset on tehty metsänomistajan näkökulmasta. Ne ovat toimihenkilöiden, yrittäjien ja työntekijöiden tuki sekä työväline metsänomistajien neuvonnassa ja palveluiden tuottamisessa.

Metsänhoidon suosituksiin on koottu paras asiantuntemus uusimmista tutkimuksista käytännön toteutukseen. Suositukset luovat pohjan metsäalan yhteiselle menettelytavalle. Siinä on keskeistä metsänomistajan tavoitteiden tunnistaminen sekä erilaisten vaihtoehtojen ja niihin liittyvien mahdollisuuksien ja riskien kuvaaminen.