Tietopalveluja

Täältä löydät hyödyllisiä verkkopalveluita, joihin viitataan myös metsänhoidon suosituksissa.


Metsään.fi-palvelu tarjoaa metsänomistajalle ajantasaisen metsävaratiedon omista metsistä. Metsäalan ammattilaisena näet toimijapalvelussa metsänomistajan suostumuksella samat tiedot kuin metsänomistajakin. Palvelun kautta voit selata myös avointa metsätietoa. Metsään.fi

Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää metsätaloutta ja alan elinkeinoja ja neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Metsakeskus.fi

Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa. MMM myös rahoittaa metsänhoidon suositusten laatimisen. MMM.fi

Forest.fi:n metsätietopakettiin on kerätty laajasti tietoa Suomen metsistä ja niiden käytöstä. Forest.fi

Luonnonvarakeskuksen MetInfo tarjoaa ajantasaista tietoa metsistä, metsien tilasta ja metsätilastoista. MetInfo

Luonnonvarakeskuksen MOTTI-ohjelmiston avulla voidaan tarkastella ja havainnollistaa metsikön erilaisten kasvatusohjelmien vaikutuksia puuston kehitykseen, hakkuukertymiin ja taloudelliseen kannattavuuteen. MOTTI-ohjelmisto